Infrastructuur: kwestie van de juiste eindjes aan elkaar knopen

De juiste capaciteit op de juiste infrastructuur

Stel je voor; je werkt in een organisatie met één of meerdere locaties die beveiligingstechnisch beheerd moeten worden. Je hebt de zaken prima op orde met een fantastisch netwerk in de gebouwen, glasvezelverbindingen naar en op de locaties en terreinen en je serverpark is optimaal.

Met het implementeren van inbraaksignalering en toegangscontrole loop je aan tegen specifieke infrastructuren van deze systemen en mis je de compatibiliteit met de aanwezige infrastructuur. Je doel om al die systemen onder beheer te krijgen loopt gevaar, immers hoe sluit je nou de systemen aan op de aanwezige infrastructuur?

Ook grote lokale afstanden met bekabeling overbruggen is een uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan de kaartlezer bij het toegangshek die 1000 meter verderop staat waarbij de maximale kabelafstand van de kaartlezer slechts enkele honderden meters mag zijn. Of detectoren die, door de grootte van je locaties, op vele honderden meters afstand van de centrale geplaatst zijn.

Om dit probleem op te lossen moet je eigenlijk extra infrastructuur laten aanleggen om de betreffende systemen in je organisatie te brengen. Vaak heb je dan extra apparatuur nodig om dit te realiseren. Zonde, want je hebt zo extra kosten terwijl je al heel veel hebt geïnvesteerd in moderne IT-infrastructuur.

Niet efficiënt, kostenverhogend, complexer en geeft ook nog extra beheers- en onderhoudstaken. Daar zit je allemaal niet op te wachten.

Wat zou je eigenlijk nodig hebben?

Inbraak- en toegangscontrolesystemen met een grote en uitbreidbare aansluitcapaciteit, een veldinstallatie waarmee je grote kabelafstanden kan overbruggen die je ook nog eens kan aansluiten op je eigen bedrijfs-gestandaardiseerde infrastructuur. Dit alles zonder dat je de primaire functies van de systemen aantast en waarbij geldende normen en certificeringen behouden blijven.

Dat is onze visie op hoe dergelijke systemen ontworpen en kosteneffectief toepasbaar moeten zijn.

Beveiligingssystemen moeten natuurlijk voldoen aan normen en certificeringen, en bedrijfszeker zijn. Daarom wordt binnen de systemen gekozen voor communicatietechniek die gerealiseerd wordt met eigen protocollen en infrastructuur die afwijken van de veel gebruikte IT-standaarden.

Natuurlijk zijn deze protocollen van toepassing op de lokale omgeving van het systeem – namelijk de bekabeling naar veldapparaten zoals detectie, sloten, kaartlezers en sturingen – maar deze protocollen worden ook gebruikt om te communiceren naar het systeemeigen beheersysteem.

De mismatch is dan snel een feit en de uitdaging ontstaat om een aparte infrastructuur aan te leggen.

Net zo vaak zien we dat de basis aansluitcapaciteit voor detectoren en kaartlezers relatief laag is, en dat de maximale kabelafstanden naar deze veldapparatuur beperkt is. Vergroting of verruiming kun je dan alleen bereiken door het bijplaatsen van meerdere centrales en/of controllers.

De oplossing moet zorgen voor een lokale infrastructuur die over grote kabelafstanden kan functioneren en voldoet aan normen en certificeringen die in de beveiligingsindustrie van toepassing zijn.

De aansluitcapaciteit moet aansluiten bij de “standaard” behoefte van installaties in het betreffende segment en op eenvoudige wijze uit te breiden zijn.  De oplossing moet aangesloten kunnen worden op jouw IT-netwerken en infrastructuur.

Onze oplossingen hiervoor zijn ThorGuard en TechPoint.

Met het ThorGuard systeem krijg je inbraaksignalering en toegangscontrole al dan niet geïntegreerd in één systeem. De ThorGuard installaties wordt aangesloten  op jouw  IT-netwerk. Zelfs is het mogelijk verbindingen te leggen via draadloze 2G/4G communicatienetwerken.

De infrastructuur op basis van bussen overbruggen met gemak een kilometer bekabeling per bus.

Een ThorGuard centrale kan bestaan uit 120 detectoren en is uit te breiden naar 480 verdeeld over 16 bussen, 30 deurcontrollers die uit te breiden zijn naar 900 verdeeld over 30 bussen of ze zijn rechtstreeks aan te sluiten op het netwerk. En zo kan iedere locatie ingericht worden.

Met het TechPoint systeem krijg je een pur-sang IP-toegangscontrolesysteem dat bestaat  uit IP-deurcontrollers voor 2 deuren waarop uitbreiding mogelijk is voor diverse ingangen en uitgangen voor bijvoorbeeld detectie.

Te veel van het goede voor jouw situatie? Nee hoor, dezelfde oplossing kan eenvoudig toegepast worden in installaties met maar een paar detectoren en kaartlezers.
ThorGuard en Techpoint zijn 100% compatible met elkaar en kunnen geïntegreerd maar ook als separaat systeem toegepast worden.

Wil je weten hoe je jouw lokale beveiligingssystemen kostenefficiënt aansluit op je eigen IT-omgeving of hoe een infrastructuurprobleem overwonnen kan worden zonder inbreuk te doen op normen en certificeringen? Wij delen graag onze kennis.