Onderhoud

Wat heeft een hardware storing of softwareprobleem voor gevolgen voor je security omgeving? Daar wil je natuurlijk liever niet aan denken, maar toch is het verstandig om dat wel op tijd te doen.

Niemand kan met 100% zekerheid voorspellen of bepaalde hardware fouten gaat vertonen. Veel storingen kunnen echter wel voorkomen worden met periodiek (preventief) onderhoud.

Laat ons daarom je security omgeving onderhouden. Door onderhoud verleng je de levensduur van de hardware apparatuur en blijf je up-to-date als het gaat om de software componenten.

Onze technici controleren of de apparatuur nog in goede staat is en of de software nog up-to-date is. Ook checken we of databases niet vollopen en schonen deze zo nodig op. Zo kom je niet onnodig voor verrassingen te staan.

Door jaarlijks te zorgen voor updates van onze software garanderen wij dat de omgeving bij blijft op het niveau dat bijvoorbeeld een operating system eist.

Sluit je bij ons een onderhoudscontract af, dan geven wij op tijd een signaal dat het tijd is voor het onderhoud en plannen we een engineer in.

Zo blijf jij zo lang mogelijk ongestoord profijt hebben van de geleverde oplossing.