Integreren: ontkoppelen om tot een beter geheel te komen

In onze dagelijkse praktijk zien wij met regelmaat dat een koppeling tussen systemen niet het gewenste resultaat oplevert, duur is, moeizaam te onderhouden is en dat de gewenste functie moeilijk te borgen blijkt.
Wij vragen ons dan af; wat is de functionele eis van zo’n “koppeling” dan geweest?

Moest het wel een “koppeling” zijn?

Of was er toch meer sprake van een integratie van systemen die de beveiligingsprocessen dynamisch moet ondersteunen?

Als niet duidelijk is van tevoren wat je graag als resultaat ziet, dan kun je een teleurstelling verwachten. Onduidelijkheid en ongewenste resultaten kunnen een directe invloed hebben op de totale beveiliging en veiligheid van organisaties. Iets wat je als beveiligingsverantwoordelijke echt niet wil!

Wat je wel graag wil is een kosteneffectieve, efficiënte en te onderhouden integratie van en met beveiligingssystemen. Onder de paraplu van een goed Security Management Systeem dat aansluit op de beveiligings- en organisatiedoelen.

Waarom wordt er dan toch vaak even een ‘koppeling’ gemaakt? Tja, het is ook technisch complex, maatwerk, niet gestandaardiseerd, gesloten en heeft beperkte mogelijkheden. Soms heeft het te maken met onwil, of de makers zijn onbekend met dat wat het individuele systeem feitelijk moet bijdragen aan het complete Security Management doel. Dat is ook niet altijd bekend.

Als met deze uitgangspunten gekoppeld wordt, krijg je nooit wat je echt nodig hebt.

Beveiligingssystemen zijn technisch van aard en vullen individuele behoeften in. Zodra deze systemen in een Security Management Systeem ondergebracht worden en de integratie  waarde moet toevoegen, zijn deze systemen ineens schakels in een keten en dan wordt zichtbaar dat ze in basis niet als onderdeel van een geheel gemaakt zijn.

Onze oplossing is hiervoor is SECURINET.

Met het Securinet platform worden complexe beheers- en opvolgingsvraagstukken op uniforme wijze opgelost. We doen dit fabricaat- en systeemonafhankelijk. De klant behoudt de keuzevrijheid van de onderliggende systemen. Securinet zorgt voor het borgen van de  organisatorische en operationele beveiligingsprocessen.  Je kan altijd situationeel en/of calamiteit gestuurd juist handelen, los van de techniek. Deze combinatie is uniek en alleen terug te vinden in SecuriNet.

Heb je een vraagstuk of loop je aan tegen een teleurstelling van een koppeling?

Wij delen graag onze kennis met je.