Bijpraten over security management?

Het implementeren van een security management platform begint en eindigt niet bij de aankoop van het software platform. Het vergt kennis en aandacht om een platform als SecuriNet op een correcte wijze te implementeren om deze vervolgens in te richten conform de wensen en eisen van de klant. Hoe kom je dan als opdrachtgever tot een compleet vraagstuk dat leidt tot het antwoord waarin alle gewenste functionaliteiten zitten? En welke procedures zijn hierbij belangrijk? Vragen die voorafgaand aan een project helder moeten zijn.  Zo kun je uiteindelijk de juiste product keuze maken.

Van start tot finish

Ook de adviseurs van Nenova IT, onafhankelijk consultancy specialist in de safety-, security- en control room sector, zien dat klanten worstelen met het vaststellen van dit vraagstuk en de benodigde procedures. Vaak zijn deze keuzes onlosmakelijk verbonden met interne regelgeving. Door kennis en ervaring op het gebied van Security en Public Safety kan Nenova IT haar klanten begeleiden en adviseren in de aanschaf van een security management platform.

Een succesvolle implementatie van een security management platform

Om kennis op te doen van security management en de mogelijkheden van het SecuriNet platform praten wij regelmatig de adviseurs van Nenova IT bij. Deze gesprekken hebben als doel een helder beeld te schetsen bij alle onderdelen die nodig zijn voor een succesvolle implementatie van een security management platform.
Door specifiek in te gaan op alle aspecten die benodigd zijn voor een succesvolle implementatie, als bijvoorbeeld IT voorzieningen en procesbeschrijving, zijn de adviseurs in staat om een functioneel realiseerbaar advies te geven op een security management vraagstuk.

Wij hopen hierdoor een bijdrage te kunnen leveren aan waardevolle adviezen voor de eindgebruikers. We zijn dan ook verheugd met onze intensieve samenwerking!

Meer weten?

Wil je meer weten van security management en SecuriNet of ben je benieuwd naar wat Nenova IT voor jou kan betekenen? Klik op de oranje knop hieronder!