Gastvrij toegang verlenen via de inslikzuil

Vanuit beveiliging en veiligheid is het gewenst om te weten wie er zich allemaal in een gebouw bevinden.
Waar eigen medewerkers vaak over een toegangspas beschikken, is het de vraag hoe dat geregeld wordt voor bezoekers.

Mogen zij zich zelfstandig door het hele gebouw of een deel ervan begeven, of worden zij altijd begeleid?
Wordt de naam en het tijdstip van binnenkomst en vertrek opgeschreven of geregistreerd in een systeem?
Krijgen ze een bezoekerspas mee en is het de policy dat zij die zichtbaar dragen?
Moet het bezoek de pas bij het verlaten van het pand weer inleveren en hoe is dat geregeld?

HIGH SECURITY international heeft de oplossing voor bovenstaande vragen!

Een systeem om passen na afloop van het bezoek geautomatiseerd in te nemen in de vorm van een slanke zuil met een gleuf aan de bovenkant, die gemakkelijk bij een uitgang geplaatst kan worden.

Een gastvrij voordeel voor bezoekers is dat zij niet opnieuw naar een receptie of portier hoeven om zich af te melden.
Omdat de inname van de pas meestal gekoppeld is aan het automatisch ontgrendelen van een uitgangsdeur, -tourniquet of slagboom, kan een bezoeker het pand makkelijk en snel verlaten.
Het toegangscontrole systeem dat is gekoppeld aan de inslikzuil registreert dan dat de bezoeker niet meer aanwezig is in het gebouw en zorgt er automatisch voor dat de betreffende pas geen toegangsrechten meer heeft.

Ook voor de persoon achter de balie is het een efficiënte oplossing: de pas hoeft niet meer in ontvangst genomen te worden en de bezoeker hoeft ook niet meer uit het register gehaald te worden. De organisatie kan de ingenomen passen verzamelen en weer autoriseren voor andere bezoekers.