Geautomatiseerd portofoonverkeer met SecuriNet

In de beveiligingssector is communicatie tussen de meldkamer en veldoperators cruciaal voor een succesvolle operatie. Communicatie gebeurt voornamelijk met behulp van portofoons.

Is het dan waardevol om in de meldkamer een bedieningsdashboard voor portofoonverkeer te gebruiken?

Dat is het zeker! Wij leggen je in dit nieuwsbericht uit hoe en waarom wij dit dashboard in ons security management platform Securinet hebben geïntegreerd. We werken hierin samen met Flash Private Mobile Networks. Flash is specialist op het gebied van missie kritieke communicatie.

Het bedieningsdashboard is binnen het Smart Control platform van Flash vrij in te richten en heeft daardoor een dynamisch karakter.

Portofoons komen in verschillende vormen en maten. Met of zonder toetsenbord, het kan ook een pager of smartphone zijn. De portofoons die op de locatie aanwezig zijn kun je indelen in groepen zoals Beveiliging, Facility en BHV.

Door middel van het dashboard kun je een tekstbericht naar alle beschikbare portofoons in een groep sturen, maar ook naar een individuele of geselecteerde portofoons. Dat bericht kan een voorgeprogrammeerd bericht, of een bericht met vrije tekst invoer zijn. In het vrije tekst veld kun je specifieke informatie in het bericht meesturen, zoals locatie informatie.
Uiteraard komen ook de reacties van de portofoons in het dashboard binnen zodat de meldkamer operator ziet wie er onderweg of ter plaatse is.

De Securinet integratie.

Wat wij doen is het geautomatiseerd aansturen van portofoon berichten van de meldkamer naar de veld operator. Met de integratie van Smart Control in Securinet bieden wij een oplossing voor het geautomatiseerd uitsturen van portofoon berichten.

Zonder tussenkomst van de meldkamer operator zorgt Securinet ervoor dat het bericht automatisch op het bedieningsdashboard wordt klaargezet. Dit is een voorgeconfigureerd bericht die automatisch wordt gecreëerd bij een specifiek type alarm. Op de achtergrond vindt er in SecuriNet een workflow plaats, die wanneer een alarmmelding in SecuriNet binnenkomt automatisch een bericht op het dashboard klaarzet. De operator heeft daardoor de tijd om bijvoorbeeld de camerabeelden te controleren en kan dan het bericht bevestigen. De portofoons ontvangen dan al na een seconde het bericht.

We gaan zelfs nog een stap verder in de automatisering van het portofoonverkeer. Het kan in Securinet ook zo ingeregeld worden dat bij een bepaald type alarm er automatisch een bericht naar de portofoon(s) verstuurd worden. Dit is zeer waardevol wanneer er een calamiteit is ontstaan waarbij er met grote spoed een beveiliger, BHV-er of faciliteit ter plaatse moet zijn.
In deze situatie is de workflow zo ingesteld dat bij het alarm in Securinet er direct een bericht op het dashboard wordt klaargezet én naar de portofoon in die groep wordt gestuurd. Denk daarbij aan een AED alarm wanneer er geen seconde verloren mag gaan.